Ing. Kristýna Balatková

Bakalářská práce

Typologie osobnosti spotřebitele a její význam pro segmentaci trhu

Typology of consusmer's personality and its significance for market segmentation
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkou, nakolik ovlivňuje povaha a psychické vlastnosti člověka jeho spotřební chování. Neustále probíhají výzkumy lidské osobnosti a výstupy z těchto výzkumů se potom využívají v marketingu za účelem vytvoření efektivní reklamy. Práce popisuje, které faktory osobnosti jsou pro spotřební chování významné, resp. jaký mají vliv na spotřebitelovo chování a rozhodování při nákupu …více
Abstract:
This work deals with the issue relating to how much the human nature and psychological characteristics influence behaviour surrounding consumption. There are numerous ongoing research projects into human personality, and the outcomes of these studies are then used in marketing to create more effective advertisements. This study identifies personality traits that are important to consumer behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Němec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace