Lenka SEDLÁČKOVÁ

Master's thesis

La traduction commentée d'un texte non-littéraire du fran\c{c}ais au tcheque orientée sur la géographie du tourisme (traduction d'un extrait du livre "LOZATO-GIOTART, Jean-Pierre (2008), Géographie du tourisme, Paris : Pearson Education France")

Commented Translation of a Non-literary text from French into Czech Oriented on the Geography of Tourism (Translation of an Extract of the Book "LOZATO-GIOTART, Jean-Pierre (2008), Géographie du tourisme, Paris: Pearson Education France")
Abstract:
This diploma thesis is focused on annotated translation of non-literary texts from French into Czech. Translated extract comes from the book Géographie du tourisme by French author Jean-Pierre Lozato-Giotart. The aim is therefore the translation of professional text from the field of Tourism geography. The thesis consists of three main parts. The first practical part presents the translation. In the …viac
Abstract:
Le mémoire de master présent se focalise sur la traduction commentée d?un texte non-littéraire du français vers le tch?que. L?extrait traduit est tiré du livre Géographie du tourisme de l?auteur français Jean-Pierre Lozato-Giotart. L?objectif est donc la traduction du texte spécialisé du domaine de la géographie du tourisme. Ce mémoire de master se compose de trois parties principales. La premi?re …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2015
Zverejniť od: 15. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Iva Dedková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Lenka. La traduction commentée d'un texte non-littéraire du fran\c{c}ais au tcheque orientée sur la géographie du tourisme (traduction d'un extrait du livre "LOZATO-GIOTART, Jean-Pierre (2008), Géographie du tourisme, Paris : Pearson Education France"). Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta