Mgr. Kateřina Nováková

Master's thesis

Smysl pro humor a depresivita - popis a analýza vzájemného vztahu u dospělých osob

Sense of humor and depression - a description and analysis of the relationship among adult people
Abstract:
Diplomová práce se zabývá explorací stavu smyslu pro humor u dospělých jedinců ve středním věku trpících depresivní poruchou. Činí tak srovnáním skupiny pacientů diagnostikovaných depresí a kontrolní skupiny osob zdravé populace. Skupiny byly vyváženy dle pohlaví a věku. Práce dává do kontextu stav sociálních dovedností a míru deprese. Výsledky poukazují na sníženou míru smyslu pro humor v souvislosti …more
Abstract:
The diploma thesis is exploring and analysing the state of sense of humor in middle aged people suffering from depressive disorder. Its main method is coparation of a group of patients diagnosed with depression and a control group consisting of people from average healthy population. The people in the groups were balanced according to their gender and age. This study is also looking more into the context …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta