Bc. Magda Přecechtělová

Diplomová práce

Lidské zdroje a jejich řízení v konkrétním podniku

Human resources and their management in a company
Anotace:
Práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů v konkrétním podniku, procesy řízení a hlavní oblasti řízení společnosti z pohledů zaměstnavatele a zaměstnanců. Výsledky těchto ukazatelů jsou podkladem pro návrhy konkrétních řešení v identifikovaných slabých oblastech na základě provedeného šetření. Popsané návrhy na jejich řešení vedou k celkovému zamyšlení podniku nad dalším vývojem a rozvojem strategického …více
Abstract:
The thesis is focused on human resources management in a company, management processes and major areas of corporate governance from the perspectives of employers and employees. The results of these indicators are the basis for concrete proposals to solve the identified weak areas based on investigations. Described proposals of solutions leads to an overall reflection of the company to further develop …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ivana Zálešáková
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting