Tomáš Gol

Bakalářská práce

Posádkové město Litoměřice v letech 1918 - 1938

Garrison Town Litoměřice from 1918 to 1938
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Litoměřicemi jako posádkovým městem v letech 1918 ? 1938. V úvodu je nastíněna stručná historie města s důrazem na vliv armády. Armáda se postupně stala trvalou součástí města a vojáci součástí místního koloritu. Na základě zápisů v plukovní kronice jsem vybral některé události, které ovlivnily život ve městě. Soužití vojáků a civilistů se hlavně v prvních letech po vzniku …více
Abstract:
This thesis deals with the city of Litoměřice as a garrison town in 1918 - 1938. The introduction describes the brief history of the city, with an emphasis on the effect of the military corps. The army has gradually become a permanent part of the city and the soldiers a permanent part of local colour. I have chosen some of the events that influenced the life in the city on the basis of entries in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gol, Tomáš. Posádkové město Litoměřice v letech 1918 - 1938. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická