Daniela Hanečáková

Bakalářská práce

Trestnoprávne a kriminologické aspekty trestného činu vraždy

Legal punishment and criminal aspects of the murder as a criminal offence
Abstract:
In my bachelor theses I shall give trouble Legal punishment and criminal aspect of the murder as a criminal offence, not only from look evolution and historical aspects, but primarily from look actual punishable laws and most up to date criminalistic method and progress. Volts sections my bachelor thesis historic development and understanding killing as killings from lawyer's look. Volts of other parts …více
Abstract:
V mojej bakalárskej práci sa budem venovať problematike trestnopávnym a kriminologickým aspektom vraždy, nielen z pohľadu vývoja a historického hľadiska, ale najmä z pohľadu súčasného trestného práva a najmodernejších kriminalistických metód a postupov. V prevej časti svojej bakalárskej práce popíšem historický vývoj a chápanie usmrtenia ako vraždy z právneho pohľadu. V ďalších častiach mojej bakalárskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Juraj Ferenčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma