Bc. Pavla Knotková

Bakalářská práce

Vliv rodičů na výběr povolání dítěte

Parental influence on the child's job selection
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zjistit, zda existuje vztah mezi rodiči, citovou vazbou, osobnostními rysy a výběrem povolání. V teoretické části popisujeme Teorii vývoje osobnosti a volby kariéry, a kariérovou zralost. Dále se v teoretické části zabýváme rodinou, citovou vazbou, osobností a mladou dospělostí. Výzkumný soubor tvoří 182 osob, pracujících, české národnosti, ve věku mezi 18-40 lety. Průměrný …více
Abstract:
The aim of the thesis is to prove relationship among parents, attachment, personal traits and career selection. In theoretical part Theory of personality development and career choice, career maturity is described. Next topic is family, attachment, personality and young adulthood. Sample is 182 persons, workers, all has Czech nationality, eighteen to forty years old. The average age is 29 years. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viola Pirová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta