Bc. Barbora Urbancová

Bakalářská práce

Vliv osobnostních rysů na postoje k sadistické sexuální preferenci

Impact of personality traits on attitudes to sadistic sexual preference
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vztah osobnostních dimenzí extraverze, neuroticismu, otevřenosti vůči zkušenosti, přívětivosti a svědomitosti a postojů k sadistické sexuální preferenci.
Abstract:
The academic work explores relation between personal traits extroversion, neuroticism, openness towards experience, agreeableness and conscientiousness and attitudes towards sadistic sexual preferece.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Helísková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie