Bc. Jaroslav Sláma

Diplomová práce

Fyzikálně-mechanické vlastnosti PA a PC po opakovaném zpracování vstřikováním

Physical and Mechanical Properties of PA and PC after Repeated Injection Molding
Anotace:
Cílem této diplomové práce je určit vliv procesu recyklace, opětovného použití recyklátu a jeho zpracování na fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálů PC a PA. Teoretická část práce popisuje zpracování polymerního odpadu, typy recyklace a dále je zde uvedena rešer-še již prováděných výzkumů. U materiálu PC byla experimentálně zkoumána změna vlast-ností v závislosti na obsahu recyklátu ve směsi s čistým …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to determine the influence of the recycling process, the re-use of the recycled materials and their processing on the physical-mechanical properties of PC and PA materials. The theoretical part describes processing of polymer waste, types of recycling and also contains the overview of already accomplished researches. For PC mate-rial, a change in properties was investigated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislav Fojtl, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sláma, Jaroslav. Fyzikálně-mechanické vlastnosti PA a PC po opakovaném zpracování vstřikováním. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe