Xuerui Zhu

Diplomová práce

Comparison of Bank Efficiency in Europe and China

Comparison of Bank Efficiency in Europe and China
Anotace:
Banking is the core of modern economy, it is market intermediary and the foundation of social credit, and it is the one of the most industry that people enthusiastic concerned.we aim to compare selected banks efficiency in China and the European Union from 2008 to 2012, and it has to through calculating some financial indicator to analyse the comparison of the selected banks from China and European …více
Abstract:
Banking is the core of modern economy, it is market intermediary and the foundation of social credit, and it is the one of the most industry that people enthusiastic concerned.we aim to compare selected banks efficiency in China and the European Union from 2008 to 2012, and it has to through calculating some financial indicator to analyse the comparison of the selected banks from China and European …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava