Jan ZIMMERMANN

Bachelor's thesis

Zobrazovací metody a endovaskulární léčba u akutních ischemických cévních mozkových příhod

Imaging methods and endovascular treatment of acute ischemic strokes
Abstract:
Bakalářská práce na téma zobrazovací metody a endovaskulární léčba u akutních ischemických cévních mozkových příhod je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je obecně popsána anatomie a patologické procesy cévního zásobení mozku. Dále se v teoretické části zabýváme rozdělením cévních mozkových příhod. V další kapitole stručně popisujeme jednotlivé vyšetřovací postupy u …more
Abstract:
Bachelor thesis on the topic of imaging methods and endovascular treatment of acute ischemic cerebrovascular strokes is divided into theoretical part and practical part. In theoretical part, there is the general description of anatomy and pathological processes of cerebral vasculature. Furthermore in the theoretical part we deal with the division of cerebrovascular stroke. In the next chapter we briefly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Petr Schmiedhuber

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZIMMERMANN, Jan. Zobrazovací metody a endovaskulární léčba u akutních ischemických cévních mozkových příhod. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/