Theses 

Strategické plánování a nástroje regionálního rozvoje vybraného regionu – Daniel Štěpánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Daniel Štěpánek

Bakalářská práce

Strategické plánování a nástroje regionálního rozvoje vybraného regionu

Strategic planning and regional development tools of the selected region

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a posouzením možnosti dalšího rozvoje vybraných regionů, kterými jsou Dolní Rakousko a Jižní Morava. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a soustředí se na komparaci úrovně rozvinutí a současný stav inovací a strategického plánování v obou regionech. Součástí práce je i nastínění budoucího vývoje, doplněné o vlastní názor autora. Pro lepší názornost je text práce doplněn o ilustrační obrázky.

Abstract: This bachelor thesis deals with focusing on the possibilities of further development of selected regions: Lower Austria and South Moravia. The thesis is divided into theoretical and practical part and focuses on the comparison of the current state of development and strategic planning in both regions. Included is the work related to development, adding the author’s own opinion. For better clarity, the text of thesis is supplemented with illustrations.

Klíčová slova: Dolní Rakousko, infrastruktura, inovace, Jižní Morava, komparace, rozvoj, území, vývoj, comparison, development, infrastructure, innovation, Lower Austria, South Moravia, territory.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 13:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz