Ladislav Nunvář

Bachelor's thesis

Analýza bakalářského inscenačního projektu Sen noci svatojánské aneb Čas probuzení

Analysis of Bachelor production projekt A Midsummer Night’s Dream or Awakenings
Abstract:
Bakalářská práce „Analýza bakalářského inscenačního projektu Sen noci svatojánské aneb Čas probuzení“ pojednává o přípravách, realizaci, provedení a ohlasech inscenace Sen noci svatojánské aneb Čas probuzení, která měla premiéru 16. prosince 2017 v Klicperově divadle v Hradci Králové v dramaturgické spolupráci studenta třetího ročníku oboru divadelní dramaturgie, Ladislava Nunváře. Autor zde popisuje …more
Abstract:
The Bachelor thesis „Analysis of Bachelor production project A Midsummer Night’s Dream or Awakenings“ deals with the preparation, implementation and reaction to A Midsummer Night’s Dream or Awakenings that premiere took place on 16th December 2017 in Klicpera Theatre in Hradec Králové in cooperation with Ladislav Nunvář, student of the third year in Theatre dramaturgy programme. The author describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Miroslav Plešák
  • Reader: MgA. Hana Kovaříková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/odhi3/