Bc. Karel Soukup

Bakalářská práce

Automatizace testování ERP systemů

Test automation in ERP systems
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá automatizací testování podnikových informačních systémů, konkrétně ERP systémů. V úvodní části práce je popsána obecná základní terminologie z oblasti podnikových informační technologií, vývoje a testování software a automatizace. Další část je věnována analýze testování v podniku a návrhu automatizace testování různých procesů v podnikovém informačním systému ERP. Navazuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the testing automation of enterprise information systems, specifically ERP systems. In the introductory part of the thesis, the general basic terminology in the field of enterprise information technology, software development, testing and automation is described. The next part of the work is devoted to the analysis of testing in an enterprise and to the design of automation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Kornélia Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku