Bc. Jitka Kučerová

Bakalářská práce

Monitorování hladin ethylenglykolu při podezření na intoxikaci nemrznoucí kapalinou

Monitoring the levels of ethyleglycol during suspected intoxication by antifreeze liquid
Anotace:
Tato bakalářská práce obecně seznamuje s vlastnostmi ethylenglykolu jako xenobiotika a podává informace o monitoringu intoxikací ethylenglykolem za dobu deseti let. Obecná část představuje seznámení s teorií týkající se ethylenglykolu jako původně netoxického agens, jeho biotransformaci v lidském organismu a vzniku toxicity. Ukazuje hlavní orgány metabolismu xenobiotika, diferenciální diagnostiku intoxikace …více
Abstract:
This bachelor's thesis introduces the properties of ethylenglykol as a xenobiotic to the reader and provides information on monitoring the ethylenglycol during the time span of the last 10 years. Theoretical part of this thesis deals with ethylenglycol as originally a non-toxic agent, it's biotransformation in a human organism and generation of toxicity. It also shows the main organs of this xenobiotic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta