Bc. Lenka Vernerová

Diplomová práce

Vliv aerobní dynamické zátěže na hodnoty krevního tlaku zdravých žen sledované 7denním monitorováním

The impact of aerobic dynamic load on blood pressure values in healthy women watched by seven days monitoring
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit krátkodobý efekt aerobní dynamické zátěže na hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku, na jeho variabilitu a na ambulantní arteriální index poddajnosti při 7denním ambulantním monitorování tlaku krve. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl systolického ani diastolického tlaku krve mezi cykly 0 – 24 hodin a 25 – 48 hodin po ukončení tělesné zátěže. Taktéž nebyla …více
Abstract:
The aim of this study was to find out shortterm effect of aerobian dynamic load on values of systolic and diastolic blood pressure, and its variability and also ambulatory arterial stiffness index during seven days of ambulatory blood pressure monitoring. There is no documented statisticaly significant difference of systolic or diastolic blood pressure between cycles of 0 - 24 and 25 - 48 hours after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce