Bc. Pavla Dostálková

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů - mužů po infarktu myokardu: cirkadiánní kolísání krevního tlaku v závislosti na pohybové léčbě z 24hodinového monitorování krevního tlaku

Rehabilitation of patiens – men after myocardial infarction: circadian variation in blood pressure on exercise therapy from a 24-hour blood pressure monitoring
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, zda se fyzická aktivita typu kardiovaskulární rehabilitace projevuje na hodnotě systolického a diastolického krevního tlaku ze 7-denního ambulantního monitorování krevního tlaku u pacientů po prodělaném infarktu myokardu. Testovaný soubor tvořilo 22 pacientů (mužů) po infarktu myokardu ve věku 54 – 84 let s průměrem 64,4 ± 7,6 let průměrnou ejekční frakcí 56,2 ± 9,4 %. V této …více
Abstract:
The aim to determine whether physical activity for cardiovascular rehabilitation reflected on the value of systolic and diastolic blood pressure of 7-day ambulatory blood pressure monitoring in pacients after myocardial infarction. The test group consisted of 22 pacients (men) after myocardial infarction aged 54 – 84 years with an average of 64,4 ± 7,6 years and the mean ejection fraction 56,2 ± 9 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta