Kamila Škibická

Bakalářská práce

Menová politika ECB v podmienkach rozširujúcej sa EMÚ

Monetary policy ECB in the process of EMU enlargement
Abstract:
Labour is a theoretical-practical nature and deals with the European Central Bank's monetary policy and European Monetary Union. The task of this analysis is to describe the formation of the European Central Bank, its structure, the basic operation. Another task is to evaluate the monetary policy of the European Central Bank, the implementation of monetary policy within the European Union and the euro …více
Abstract:
Bakalárska práca má teoreticko-praktický charakter a zaoberá sa Európskou centrálnou bankou, jej menovej politikou a Európskou menovou úniou. Úlohou tejto analýzy je popísanie vzniku Európskej centrálnej banky, jej štruktúru, základy fungovania. Ďalšou úlohou je zhodnotiť menovú politiku Európskej centrálnej banky, vykonávanie menovej politiky v rámci Európskej únie a eurozóny, spolupráca s kandidátskymi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management