Bc. Gabriela Kmeťová

Bakalářská práce

Európska centrálna banka a jej úloha v Európskej menovej únii

The European Central bank and it s role in the European Currency Union
Abstract:
The aim of this work is to bring the activities of the European Central Bank and i tis role in the European currency union. Explain the strategic for the entire banking system in the European Union. Bringing the banking system define the role of the National Bank of Slovakia before the accession of Slovakia into the euro zone and the entry of Slovakia into the zone. Defines price stability – the main …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je priblížiť činnosť Európskej centrálnej banky a jej úlohu v Európskej menovej únii. Vysvetliť jej stra¬tegický význam pre celý bankový systém v Európskej únii. Priblížiť bankový systém, definovať úlohu Národnej banky Slovenska pred vstupom Slovenska do Eurozóny a po vstupe Slovenska do Eurozóny. Definujeme cenovú stabilitu – hlavný cieľ eurosystému a jej výhody. Priblížime …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Prof. Ing. Štefan Samson, CSc.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management