Klára SLÁDKOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s cévní mozkovou příhodou

Nursing Process in Care of Patient with Stroke
Abstract:
Cílem bakalářské práce je navrhnout ošetřovatelský plán péče u konkrétního pacienta s cévní mozkovou příhodou pomocí ošetřovatelských diagnóz NANDA ? International, Taxonomie II. Mezi dílčí cíle patří stanovení ošetřovatelských cílů, navržení ošetřovatelských intervencí, realizací a hodnocení ošetřovatelské péče. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na rozdělení …more
Abstract:
Aim of bachelor?s thesis is to design a plan of nursing care for a particular patient with cerebrovascular akcident by using the nursing diagnoses NANDA ? International, Taxonimie II. Some of the objectives include determining the nursing outcomes, propose of nursing intervention and rating nursing care. It is dividend into theoretical and practical parts. The teoretical part is focused on cerebrovascular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014
Accessible from:: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Soňa Bocková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLÁDKOVÁ, Klára. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s cévní mozkovou příhodou. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta