Mgr. Lenka Kaštierová

Bakalářská práce

Porovnanie systému starostlivosti a vzdelávania detí s poruchami správania v Českej republike a Holandsku

Comparison of Czech and Slovak educational system for children with behaviour disorders
Abstract:
The topic of my thesis is „Comparison of Czech and Dutch educational system for children with behaviour disorders“. Thesis is focused on structure, functions and complexed policy of care and education of children with behavior disorders in Czech republic and the Netherlands and it is also focused on differences in process of segregation and inclusion of children with behavior disorders in two defined …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je „Porovnanie systému starostlivosti a vzdelávania detí s poruchami správania v Českej republike a Holandsku“. Práca je zameraná na problematiku štruktúry, funkcií a komplexnej politiky starostlivosti a vzdelávania detí s poruchami správania v Českej republike a Holandsku a na rozdiely v procese segregácie a inklúzie detí s poruchami správania v týchto dvoch systémoch. Práca …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta