Daniela PLATZOVÁ

Bakalářská práce

Etika a korektnost v reklamě

Ethics and Correctness in Advertising
Anotace:
Předložená práce pojednává o problematice etiky v reklamě. Nejdříve jsou vymezeny pojmy s ní související, jako marketing, reklama, etika a morálka. Poté je vysvětlena podnikatelská etika, marketingová etika a etika v reklamě. Práce se dále věnuje regulaci reklamy, která zahrnuje právní regulaci a samoregulaci. Je představen samoregulační orgán Rada pro reklamu a Kodex reklamy, který vydává. Tato problematika …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a topic of advertising ethics. First of all, it defines key terms connected to the topic such as marketing, advertising, ethics and morals. After that, an in-depth understanding of business ethics, marketing ethics and advertising ethics is examined. In the next chapter, the author discusses different forms of advertising regulations and presents self-regulation institution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Chlopčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLATZOVÁ, Daniela. Etika a korektnost v reklamě. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností