Aleš Hruška

Bakalářská práce

Bezpečnost a rizika provádění leteckých prací

Safety and risks of performing aviation works
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce na základě teoretických znalostí dopravních systémů a dopravní logistiky letecké dopravy je charakterizovat základní druhy leteckých prací. Analyzovat strukturu možných úkolů leteckých prací a s nimi spojených rizik. Navrhnout způsoby minimalizace těchto rizik.
Abstract:
The objective of the bachelor thesis based on the theoretical knowledge of the shipping systems and the shipping logistics of the air transport is to characterize the basic types of the air works. To analyze the structure of the possible challenges of the air works and the risks connected with them. To suggest the ways to minimize the risks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Turek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.