Theses 

Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) vyskytujících se na agrárních terasách Znojemska – Bc. Břetislav Novotný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Břetislav Novotný

Diplomová práce

Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) vyskytujících se na agrárních terasách Znojemska

Diversity of the wolf spider (Araneae: Lycosidae) occurring on agricultural terraces near Znojmo

Anotace: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení druhové diverzity slíďákovitých pavouků na třech vybraných lokalitách na Znojemsku, a to PP Ječmeniště, Peklo u Šatova a Hnanice. U všech lokalit se jednalo o agrární terasy využívané k pěstování vinné révy. Pro sběr pavouků byla použita metoda zemních pastí. Pasti byly umístěny 8. 5. 2014 s následnými výběry ve dnech 5. 6. 2014, 3. 7. 2014, 1. 8. 2014, 30. 8. 2014, 27. 9. 2014 a 25. 10. 2014. Celkově bylo během šesti výběrů odchyceno 322 slíďákovitých pavouků. Z toho v 99 případech se jednalo o juvenilní jedince a u zbylých 223 o dospělé jedince, kteří byli následně determinováni. Zaznamenáno bylo celkem 16 druhů náleže-jících do 5 rodů, a to Alopecosa, Aulonia, Pardosa, Trochosa a Xerolycosa. Mezi významnější nálezy patří nález druhu Pardosa bifasciata, který je hojnější lokálně pouze v teplých oblastech. Tento pavouk byl odchycen na lokalitách Peklo u Šatova a Hnanice, na lokalitě PP Ječmeniště zaznamenán nebyl. Ani na jedné ze tří lokalit nebyl nalezen žádný z druhů slíďákovitých pavouků, který by byl zapsaný na Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky

Abstract: The aim of this thesis is the evaluation of species diversity of the spider family Ly-cosidae in three locations near Znojmo: Nature Park Ječmeniště, Peklo u Šatova and Hnanice. In all the locations the specimens were collected on agricultural terraces used for cultivation of grapevine. The spiders were collected by the means of pitfall trapping. The traps were set on 8th May 2014 and collected on 5th June 2014, 3rd July 2014, 1st August 2014, 27th Sep-tember 2014 and 25th October 2014. Together there were 223 of Lycosidae spiders caught. 99 of them were juveniles and the remaining 223 were adults that were eventu-ally determined. Together there were detected 16 species belonging to 5 genera (Alope-cosa, Aulonia, Pardosa, Trochosa and Xerolycosa). The most significant finding is the finding of Pardosa bifasciata species, which is abundant only in warm areas. Although this species was collected in Peklo u Šatova and in Hnanice, it was not detected in NP Ječmeniště. None of the species collected in the three locations is listed in the Red List of Threatened Species of the Czech Republic.

Klíčová slova: Lycosidae, agrární terasy, druhová diverzita

Keywords: species diversity, Lycosidae, agricultural terraces

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
  • Oponent: Jana Sedláčková, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/45140 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/45140/priloha/39382 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz