Bc. Jan Koreček

Master's thesis

Reforma veřejných financí - mikro a makroekonomické aspekty

The reform of public finances - aspects of micro and macroekonomics
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá současnou reformou veřejných financí v České republice z hlediska jejího vlivu v mikroekonomii a makroekonomii. V úvodu popisuje současný daňový a důchodový systém v České republice a následně obsah jednotlivých reforem, jak daňového, tak i důchodového systému. V následující části se práce zaměřuje na své hlavní cíle, kterými jsou změna sazby daně z přidané hodnoty a …more
Abstract:
This thesis deals with the current reform of public finances in the Czech Republic in terms of its influence in microeconomics and macroeconomics. The introduction describes the current tax and pension system in the Czech Republic and then the content of individual reforms, such as tax, and pension system. In the following section, the work focuses on its core objectives, which are the change rates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Reader: Ing. Herbert Heissler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní