Theses 

Comparison of Monetary Policy of European Central Bank and Bank of England – Bc. Robert König

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Robert König

Diplomová práce

Comparison of Monetary Policy of European Central Bank and Bank of England

Comparison of Monetary Policy of European Central Bank and Bank of England

Anotace: Hlavním úkolem této diplomové práce je porovnání monetární politiky Evropské centrální banky a Centrální banky Velké Británie během období 2000Q1 do 2014Q2. Výzkum se zabývá reakcí reálného ekonomického výstupu na změny v měnové zásobě a změny v reálné úrokové míře. Testování Grangerovy kauzality je použito jako hlavní způsob měření vztahů mezi vybranými proměnnými. Předmětem diplomové práce je i testování strukturálních zlomů, inflačního cílení a měnových pravidel jako je Taylorovo pravidlo, Mankiwovo pravidlo a Galího pravidlo. Empirické výsledky jsou porovnány a potvrzuje se, že monetární politiky Eurozóny a Spojeného království jsou rozdílné, avšak reakce na kroky monetární politiky jsou velice podobné.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to compare monetary policy of European Central Bank and Bank of England during observed period from 2000Q1 to 2014Q2. Research is focused on responsiveness of real output upon money supply and real interest rate. Testing for Granger causality is used as a main tool to estimate relationship between selected variables. Structural breaks analysis, inflation targeting and monetary rules as Taylor rule, Mankiw rule and Galí rule are used as well. The empirical results of this thesis are compared and suggest that there has been a difference in performing monetary policy between the euro area and the United Kingdom. However, responsiveness on monetary policy is very similar.

Klíčová slova: BREXIT, Evropská centrální banka, Grangerova kauzalita, Inflační cílení, Monetární politika, Monetární pravidla, Strukturální zlomy, Reálný produkt, Centrální banka Velké Británie

Keywords: European Central Bank, Granger causality, Inflation Targeting, Structural Breaks, Real output, BREXIT, Bank of England, Monetary Policy, Monetary Rules

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/54813 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 13:53, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz