Petr Pícha

Bakalářská práce

Inflace - zvyšování peněžní zásoby nebo růst cen? Vliv definice na teorii nákladů inflace

Inflation - An Increase in the Supply of Money or Increase in the Price Level? An Impact of the Definiton on the Theory of Costs
Anotace:
Jedná se o teoretickou práci. Pojednává o desinterpretaci termínu inflace v ekonomické literatuře. Blíže popisuje změnu významu termínu inflace z růstu peněžní zásoby na růst cen na základě vyplývajícího z akademické diskuse, uvádí některé příklady z literatury, kde je termín "inflace" chybně použit nebo je definován velice nekonkrétně, a popisuje vývoj teorie o inflaci -- kvantitativní teorie peněz …více
Abstract:
This is paper is purely theoretical. It discusses misinterpretation of the term inflation in economic literature. It describes the transformation of the meaning of the term 'inflation' from increase in the money supply to an increase in the general price level based on academic discussion, it lists examples from economic literature where is the term inflation misused or vaguely described and describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Marek Loužek
  • Oponent: Zdeněk Pikhart

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46786

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.