Ing. Jana Havranová

Bachelor's thesis

Sondová enterální výživa v onkologii

Tube enteral nutrition in oncology
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o využití sondové enterální výživy u onkologicky nemocných pacientů jako o možnosti zlepšení jejich nutričního stavu, jelikož právě tito pacienti jsou často ohroženi rozvojem malnutrice. Krátce se věnuje historii sondové výživy, definuje rozdíly mezi různými typy malnutrice, zabývá se problematikou změn v organismu u těchto pacientů a v hlavní části se dostává k samotným …more
Abstract:
This bachelor’s thesis treats the use of tube feeding in oncological patients as a chance to improve their nutritional status, since in these patients the risk of development of malnutrition is especially high. It shortly deals with the history of tube feeding, enumerates the differences between various types of malnutrition, describes the changes in the organism of these patients, and in the main …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2009
  • Supervisor: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta