Theses 

Opakovatelnost měření rohovkových parametrů u jednotlivých měřících metod – Bc. Hana Šimková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Bc. Hana Šimková

Diplomová práce

Opakovatelnost měření rohovkových parametrů u jednotlivých měřících metod

Repeatability of corneal parameters for each measuring methods

Anotace: Diplomová práce obsahuje dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje anatomii a fyziologii rohovky, slznému filmu, je zde charakterizováno Gullstrandovo schematické oko a základní rohovkové parametry. Dále se teoretická část zabývá přehledem vyšetřovacích metod a přístrojů pro měření rohovkových parametrů. Výzkumná část práce srovnává navzájem metody měření poloměrů křivosti přední plochy rohovky, a to pomocí přístroje Pentacam HR a přístroje Atlas model 995. Hlavním cílem práce je určit přístroj s vyšší opakovatelností a přesností měření.

Abstract: Presented thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part focuses on the anatomy and physiology of the cornea, tear film, characterizes Gullstrand schematic eye and basic corneal parameters. Futhermore, the theoretical part explains the overview of methods and devices for measuring corneal parameters. The research part of the thesis compares two methods of measuring the radii of curvature of the anterior corneal surface, by Pentacam HR and device Atlas 995. The main aim is to determine the device with higher repeatability and accuracy.

Klíčová slova: rohovka, přední segment oka, opakovatelnost, rohovkové parametry, cornea, anterior segment of the eye, repeatability, corneal parameters

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Zuzana Bednaříková
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 01:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz