Bc. Jana Ondejková

Bakalářská práce

Role stereotypizace ve vztahu asistentů a klientů v prostředí chráněného bydlení pro osoby s mentální retardací

The role of stereotyping in relationship between personal assistants and clients in sheltered housing for persons with mental retardation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem stereotypizace ve vztahu osobních asistentů a klientů v prostředí chráněného bydlení pro osoby s mentální retardací. Cílem práce je odhalit zda pracovníci a klienti do svého vzájemného vztahu promítají nějaké stereotypy, jak se tyto stereotypy projevují a jakým způsobem jejich vzájemný vztah ovlivňují. Práce se zaměřuje na koncepci mentální retardace a její roli ve …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of stereotyping in the relationship between personal assistants and clients in an environment of sheltered housing for persons with mental retardation. The aim is to find out whether workers and clients reflect some stereotypes in their relationship and show how it affects their relationship. The work focuses on the concept of mental retardation and its role in society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií