Theses 

Obec jako zřizovatel základní školy – Bc. Kateřina Nováková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration

Bc. Kateřina Nováková

Bachelor's thesis

Obec jako zřizovatel základní školy

Municipality as the founder of elementary school

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na oblast zřizování základních škol obcemi. Shrnuje povinnosti obce tak, aby byla splněna zákonná povinnost školní docházky. Následně popisuje přerozdělování finančních prostředků na jejich provoz ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce. Dále popisuje alternativní finanční toky z dotačních programů Evropské unie. Práce se také zabývá činnostmi, které obec vykonává nad rámec povinností, vyplývajících z právních předpisů, a které pomáhají základním školám v rozvoji.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the establishment of primary schools by municipalities. Summarizes the obligations of the village so as to fullfil the legal obligations of school attendance. It also describes the redistribution of financial resources for their operation from the state budget, regional budget and the budget od the municipality. It also describes alternative financial flows from grant programs of the European Union. The work also deals with the activities, that the municipality performs beyond the obligations arising from legislative prescriptions, and to help primary schools with their development.

Keywords: Obec, příspěvková organizace, spolupráce, veřejná správa, základní škola, zřizovatel.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 10. 2014
  • Supervisor: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 21:23, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz