Bc. Martina Kroulová

Bachelor's thesis

Senior jako dobrovolník

Senior volunteer
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na dobrovolnictví seniorů. Konkrétně se zabývá motivací seniorů k dobrovolnictví. Problém byl zkoumán prostřednictvím rozhovorů s dobrovolníky seniorského věku.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on volunteering of seniors, particulary on their motivation to be volunteers. This problem was examined thanks to interviews with them.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedúci: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Education / Education

Práce na příbuzné téma