Karolína Hanzlíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Jak pandemie ovlivnila život v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektra

Anotace:
Absolventská práce je zaměřená na téma „Jak pandemie Covid-19 ovlivnila život v rodinách s dítětem s poruchou autistického spektra“. Téma práce jsem si vybrala, protože se už několik let pohybuji okolí rodin s dítětem s poruchou autistického spektra a chtěla jsem se více dozvědět, jaký vliv na rodiny měla pandemie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části …více
Abstract:
The graduate thesis is focused on the topic "How the Covid-19 pandemic affected life in families with a child with autism spectrum disorder." I chose the topic of the work because I have been working with families with a child with an autism spectrum disorder for several years now, and I wanted to know more about the impact of the pandemic on families. The work consist of a theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Martina Anderová
  • Oponent: Mgr. Petr Jandejsek, Th.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická