Vendula Dušková

Bakalářská práce

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. v Hradci Králové

Nursery school, primary school and practical school Daneta, s.r.o. in Hradec Králové
Anotace:
Práce bude obsahovat popis školy a činnosti a služby, které jsou v rámci školy poskytovány. Dále bude zahrnovat i popis práce s dětmi, žáky a studenty a typy jejich postižení. Cílem práce bude zjistit, jaké povědomí o Danetě panuje mezi občany Hradce Králové a jaký mají názor na výuku v Danetě studenti, kteří zde byli na praxi. Metody: anketa, rozhovory s dotazníkovým archem, dokumentace: fotografie …více
Abstract:
The thesis will contain characterization of the school, activities and services, which are provided by the school. Next, it will contain also description of working with children, pupils and students, and types of their handicap. The purpose of the thesis will also be to find out, which awareness of Daneta have inhabitants of Hradec Králové, and what opinion of education in Daneta have students who …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB629

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Veronika Kuříková
  • Oponent: Monika Ulrichová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv