Mgr. Anna Kotrbová

Bakalářská práce

Wnt signalizace v nádorech vaječníku

Wnt signaling in the ovarian cancer
Anotace:
Rakovina vaječníku je zodpovědná za většinu úmrtí z gynekologických důvodů. Jedná se o heterogenní onemocnění, které je kvůli nedostatku typických symptomů diagnostikované až v pokročilých stádiích. Touto dobou už je obvykle rozšířené do ostatních orgánů a obtížně léčitelné. Doposud chybí postupy, které by cíleně detekovaly vznik a léčily již vytvořené nádory. Jedním z možných molekulárních procesů …více
Abstract:
Ovarian cancer is responsible for majority of deaths caused by gynecological reasons. It is a heterogenous disease, which is due to its lack of typical symptoms diagnosed at advanced stage. At this point, tumors are usually spread into surrounding organs and their treatment is difficult. So far, we are mising procedures, which could targetedly detect development and cure already developed tumors. Signaling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Vendula Pospíchalová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika