Bc. Tomáš Gybeľ

Diplomová práce

Využití technologie CRISPR/Cas9 pro funkční charakterizaci izoforem kasein kinázy 1 ve Wnt signální dráze

Utilizing CRISPR/Cas9 technology for the functional characterization of casein kinase 1 isoforms in the Wnt signaling pathway
Anotace:
Rodina kasein kinázy 1 (CK1), serin/threonin-specifických protein kináz, se skládá ze šesti izoforem přítomných u člověka. Členové rodiny CK1 jsou významnými regulátory mnoha vývojových signálních drah, jako jsou Wnt, Hedgehog a YAP/TAZ. Z hlediska Wnt signalizace byly izoformy CK1 popsány v kontrole několika klíčových regulačních uzlů Wnt/β-katenin kanonické a Wnt nekanonické signalizační kaskády …více
Abstract:
The Casein kinase 1 (CK1) family of serine/threonine-specific protein kinases consists of six isoforms present in human. CK1 family members are significant regulators of multiple developmental signaling pathways such as Wnt, Hedgehog and YAP/TAZ. In terms of Wnt signaling, CK1 isoforms have been proposed to control several key regulatory nodes of Wnt/β-catenin canonical and Wnt non-canonical signaling …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta