Bc. Vojtěch LÁSKA

Bachelor's thesis

Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru

Physiotherapy after fracture of the proximal humerus
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru. Práce je dělena na úvod, teoretické poznatky, cíl a úkoly, metodiku, závěr, výsledky a diskuse. V úvodu nastíním svoji osobní motivaci, čím mi práce byla přínosem a problém, který jsem v práci řešil. V části teoretické poznatky se zabývám popisem stavby ramenního kloubu, klasifikací zlomenin v oblasti pažní …more
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is Physiotherapy after a fracture of the proximal part of humerus. The content is divided into the following parts: an introduction, theoretical knowledge, aim and tasks, methodology, conclusions, results and discussion. The introduction contains a few sentences about my personal motivation, what a benefit was it for me. I also mentioned the problems, with which I dealed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jaroslava Banýrová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LÁSKA, Vojtěch. Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Physiotherapy