Mgr. Vít Michel

Diplomová práce

Fyzická osoba jako pachatel trestného činu

Natural Person as a Perpetrator of Crime
Anotace:
Diplomová práce Fyzická osoba jako pachatel trestného činu ve svém úvodu pojednává o trestných činech obecně. Je zaměřena především na rozbor obligatorních znaků trestného činu s hlubší analýzou subjektu trestného činu – fyzické osoby. Další část práce je věnována stručnému rozboru kriminality mládeže a především diskuzi o dolní věkové hranici trestní odpovědnosti, včetně příslušné argumentace. S pachateli …více
Abstract:
Iroduction of thesis Natural person as the perpetrator of the crime deals with crime in general. It is mainly focused on the analysis of the obligatory elements of the crime with a deeper study of the subject of the crime - natural persons. Another part is devoted to a brief analysis of juvenile delinquency and particularly to the discussion of lower age limit of criminal responsibility, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta