Bc. Barbora Jančová

Bakalářská práce

Pachatel trestného činu z hlediska trestního práva a forenzní psychologie

The Perpetrator of a Crime from the Point of View Criminal Law and Forensic Psychology
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na celkovou charakteristiku pachatele trestné činnosti. Úvod je věnován právní úpravě pachatele z pohledu trestního práva hmotného a trestního práva procesního. Tato kapitola dále zahrnuje trestní odpovědnost právnických osob, a ne méně důležitou problematiku kriminality mládeže. Další část se zabývá typologií a osobností pachatele z pohledu kriminologie. Forenzní …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the overall characteristic of the offender. The introduction is devoted to the legal regulation of the offender from the perspective of substantive criminal law and criminal procedural law. This chapter also includes the criminal liability of legal entity and the issue of juvenile delinquency. The next part deals with typology and personalities of offenders from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Markéta Brunová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní