Bc. Lucie Benešová

Diplomová práce

Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro studium přestupu vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků lidskou kůží

The high performance liquid chromatography method for the study of selected polycyclic aromatic hydrocarbons transdermal absorption through human skin
Anotace:
Většina studií se zabývá respirační expozicí polycyklických aromatických uhlovodíků na organismus a ostatní expozice jsou tak trochu zatlačeny do pozadí. Neméně důležité je věnovat také pozornost expozici polycyklických aromatických uhlovodíků na lidskou kůži. Při léčbě psoriázy se využívá v rámci Goeckermanovy metody lékařského dehtu, který je aplikován na postižené místo. Proto je tedy dobré vědět …více
Abstract:
Most studies deal with the respiratory exposure of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to the living organism, and other exposures are a bit suppressed into the background. It is equally important to pay attention also to the PAHs exposure on human skin. In the treatment of psoriasis by the Goeckerman method, medical tar is used, which is applied to the affected area. Therefore, it is good to know …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Benešová, Lucie. Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro studium přestupu vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků lidskou kůží. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická