Mgr. Eliška Krejzová

Bakalářská práce

Kapalinová chromatografie extraktů pohanky - stanovení rutinu

High performace liquid chromatography of buckwheat extracts - rutin determination
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje stanovení rutinu v potravinových produktech z pohanky. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je analytická separační metoda, která je vhodná při stanovení polyfenolických látek, jejichž je rutin zástupcem, obsažených v přírodních materiálech. Byla sledována změna obsahu rutinu v závislosti na teplotě sušení ve vzorcích pohankové mouky a pohankové lámanky. Také …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the determination of rutin in buckwheat food products. Rutin belongs to the numerous family of biologically important phenolic compounds, which can be analyzed by means of high-performance liquid chromatography (HPLC). Changes in rutin content were monitored in dependence of drying temperature of buckwheat flour and buckwheat grains samples. Also, rutin content in buckwheat …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta