Bc. Martina Fojtů

Diplomová práce

Důsledky změn složení xylémové šťávy na rychlost transpirace rostlin

Effects of changes in xylem sap composition on the plant transpiration rate
Anotace:
V rostlině dochází při stresu z nedostatku vody ke zpomalení transpirace i růstu, a tyto změny jsou regulovány pomocí dálkových signálů. V dnešní době je známo, že se nejedná o izolované signály, ale spíše o jejich síť. Cílem mé diplomové práce bylo otestovat vliv vybraných potenciálních signálů a doplnit tak poznatky o mechanizmech regulujících transpiraci rostlin za sucha. Testovala jsem samostatné …více
Abstract:
In plants under water stress decreases of the transpiration rate and reduction in growth occur. These changes are controlled by long-distance signals. Nowadays, it is known that they are not isolated signals, but rather a network of signals. The aim of this thesis was to test the effect of selected potential signals and to expand knowledge of the mechanisms regulating transpiration of plants under …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta