Mgr. Halyna Korovetska, Ph.D.

Disertační práce

Signalling mechanisms involved in regulation of water use in hop plants

Signalling mechanisms involved in regulation of water use in hop plants
Anotace:
Tato práce je zaměřená na oblast signálních mechanismů podílejících se na reakci rostlin na pokles množství vody v půdě. Existence a případně i identita dálkových chemických signálů vznikajících v kořenech a přenášených do listů je u rostlin s dlouhými stonky stále nejasná. Zaměřili jsme se proto především na zjištění přítomnosti a identity potenciálních chemických signálů, jejich dynamiku v čase a …více
Anotace:
xylému byly vysoce druhově specifické. Vysoká variabilita mezi jednotlivými druhy v analyzovaných vztazích při reakci na sucho ukazuje, že srovnání mezi různými studiemi a zobecňování výsledků by mělo být prováděno s velkou opatrností.
Abstract:
This thesis is focused on the area of signalling mechanisms involved in the response of plants to soil drying. The existence and possibly identity of a chemical long-distance signalling mechanism between roots and leaves in plants with a long stem such as climbing plants is unclear. Therefore, we mainly focused on the occurrence and identity of potential chemical signals, their dynamics and their relationships …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D., prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta