Bc. Veronika BANDEVSKÁ

Diplomová práce

Desorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentů

Desorption of heavy metal ions from carbonaceous adsorbents
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na prozkoumání možnosti technického provedení desorpce měďnatých iontů ze dvou typů uhlíkatých adsorbentů (aktivní uhlí, uhlíkatý xerogel). Byla sledována rychlost a účinnost desorpce různými elučními činidly. Dále bylo cílem naměření adsorpční - desorpční izotermy a zakoncentrování adsorbátu. Téměř srovnatelné desorpční schopnosti při desorpci Cu2+ iontů z aktivního uhlí měla …více
Abstract:
This thesis was focused on the examinaton the possibility of technical realization of the desorption of copper ions from two carbonaceous adsorbents ? activated carbon, carbon xerogel. Desorption rate and efficiency of various desorption eluents was investigated. Further aim was measuring of adsorption ? desorption isotherms and also it was important to gain the adsorbate in concentrated state. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANDEVSKÁ, Veronika. Desorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentů. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie pevné fáze