Bc. Jakub Mašek

Bakalářská práce

Hypoteční zástavní listy a hypoteční úvěry

Mortgage certificates and mortgage loans
Anotace:
Má práce je věnována problematice hypotečních zástavních listů a hypotečních úvěrů. V teoretické části vycházím z poznatků mnoha autorů a také z příslušných právních předpisů. V první kapitole se zabývám úvěrovými obchody bank, dále úvěrovou smlouvou, jako základem úvěrového vztahu. Poté jsem se zabýval hypotečními úvěry, jejich druhy, způsoby čerpání a splácení a dalšími náležitostmi. Následuje popis …více
Abstract:
My work has been devoted to the issue of mortgage bonds and mortgage loans. In the theoretical part I leave the knowledge of many authors and on relevant legislation. In the first chapter dealing with the credit business of banks, the credit agreement, as the basis of the credit relationship. Then I dealt with mortgage loans, their types, methods of drawing and repayment and other particulars. Here …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Babka, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Práce na příbuzné téma

Všechny práce