Bc. Jakub Mašek

Bachelor's thesis

Hypoteční zástavní listy a hypoteční úvěry

Mortgage certificates and mortgage loans
Abstract:
Má práce je věnována problematice hypotečních zástavních listů a hypotečních úvěrů. V teoretické části vycházím z poznatků mnoha autorů a také z příslušných právních předpisů. V první kapitole se zabývám úvěrovými obchody bank, dále úvěrovou smlouvou, jako základem úvěrového vztahu. Poté jsem se zabýval hypotečními úvěry, jejich druhy, způsoby čerpání a splácení a dalšími náležitostmi. Následuje popis …more
Abstract:
My work has been devoted to the issue of mortgage bonds and mortgage loans. In the theoretical part I leave the knowledge of many authors and on relevant legislation. In the first chapter dealing with the credit business of banks, the credit agreement, as the basis of the credit relationship. Then I dealt with mortgage loans, their types, methods of drawing and repayment and other particulars. Here …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2009
  • Supervisor: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
  • Reader: Ing. Pavel Babka, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services