Mgr. Roman Tureček

Bakalářská práce

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a její role ve zvyšování informační gramotnosti

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and its Role in Expansion of Information Literacy
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu a její role ve zvyšování informační gramotnosti“ pojednává o roli Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu v současné informační, resp. znalostní společnosti a poskytuje přehled jednotlivých programů a projektů na podporu informační gramotnosti, které Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu …více
Abstract:
Diploma thesis „United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and its Role in Expansion of Information Literacy“ deals with Role which United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is playing in Contemporary Information, let us say Knowledge Society. There is an Overview of Information Literacy Programmes and Projects provided by United Nations Educational, Scientific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hornochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta