Josef SOUČEK

Bakalářská práce

Ekologicky šetrné spotřební chování domácností a jeho ekonomické dopady\nl{}

Environmentally friendly consumer behavior of households and its economic impacts
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá spotřebou domácností a vyhodnocuje ekonomické dopady, které by přinesla volba výrobků s menšími negativními důsledky na životní prostředí oproti jejich konvenční variantě bez přistoupení na zásadní změnu spotřebitelského chování. Teoretická část práce hledá odpovědi na to, co je podstatou problému spotřeby a jak lze její dopady měřit. Jaké jsou možnosti spotřebitele při jeho …více
Abstract:
Bachelor thesis concerns on household consumption and evaluates the economic impacts that would come along with the preference of products with less negative effects on the environment than it is their conventional version not including a fundamental change in consumer behavior. The theoretical part is looking for answers to what the substantial problem of consumption is and how it is possible to measure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUČEK, Josef. Ekologicky šetrné spotřební chování domácností a jeho ekonomické dopady\nl{}. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu