Josef SOUČEK

Bachelor's thesis

Ekologicky šetrné spotřební chování domácností a jeho ekonomické dopady\nl{}

Environmentally friendly consumer behavior of households and its economic impacts
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá spotřebou domácností a vyhodnocuje ekonomické dopady, které by přinesla volba výrobků s menšími negativními důsledky na životní prostředí oproti jejich konvenční variantě bez přistoupení na zásadní změnu spotřebitelského chování. Teoretická část práce hledá odpovědi na to, co je podstatou problému spotřeby a jak lze její dopady měřit. Jaké jsou možnosti spotřebitele při jeho …more
Abstract:
Bachelor thesis concerns on household consumption and evaluates the economic impacts that would come along with the preference of products with less negative effects on the environment than it is their conventional version not including a fundamental change in consumer behavior. The theoretical part is looking for answers to what the substantial problem of consumption is and how it is possible to measure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOUČEK, Josef. Ekologicky šetrné spotřební chování domácností a jeho ekonomické dopady\nl{}. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí