Bc. Michaela GALOVÁ

Master's thesis

Hodnocení habitatů a bioindikačních vlastností perlorodky říční ve Vltavském luhu s využitím juvenilních jedinců

Habitat assessment and bioindicative values of pearl mussel in Vltavský luh by using of juvenile mussels.
Abstract:
Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) patří mezi významný bioindikační druh, jehož vývojový cyklus je podmíněn vazbou na rybího hostitele a výrazně ovlivňován charakterem a parametry biotopu. Prvním náznakem poškození daného biotopu bývá úbytek nebo absence mladých jedinců. Ti žijí po dobu až 10 let zahrabáni v intersticiálním prostředí toku, kde jsou závislí pouze na podmínkách …more
Abstract:
Freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) is one of the most important bioindication species whose developmental cycle is conditioned by the link to the fish host and is significantly influenced by the character and parameters of the biotope. The first sign of damage to a given habitat is the a decline or absence of young individuals. They live for up to 10 years buried in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GALOVÁ, Michaela. Hodnocení habitatů a bioindikačních vlastností perlorodky říční ve Vltavském luhu s využitím juvenilních jedinců. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ldj6o7 ldj6o7/2
17/5/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17/5/2017
Marklová, E.
18/5/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.